Koszty na ogrzewanie budynku – kalkulator

Nasz nowy kalkulator kosztów na ogrzewanie daje szansę na szybkie zestawienie kosztów ogrzewania centralnego budynku z wielorakimi systemami i paliwami. Podstawą obliczeń jest wskaźnik popytu na energię użytkową podany w kilowatach na m2 na rok. Kalkulator przelicza również koszty ogrzewania ciepłej wody w zależności od liczby mieszkańców. Precyzja przeliczeń jest uzależniona od dokładności wskaźnika zapotrzebowania na energię. W oparciu o badania nowo budowanych budynków można stwierdzić, że nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno wyśrubowaną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, jakie rozważają modernizację instalacji i przeskok na inny rodzaj paliwa, podano w tabeli wskaźniki właściwe dla wytycznych aktualnych w latach ubiegłych. W końcu jest możliwość poprawić je w taki sposób, by suma na aktualnie stosowanym paliwie zazębiała się z wynikami z kalkulatora. W tej sytuacji otrzymamy wyjątkowo precyzyjne dane o kosztów ogrzewania z nowszej instalacji na odmiennym rodzaju paliwa . Informacje z arkusza mają charakter poglądowy i nie mogą być kwestią jakichkolwiek pretensji. W przypadku sporu z inwestorem, ekipą budowalną, monterską albo wytwórcą, główną płaszczyzną powinien być audyt energetyczny.