Nasz nowy kalkulator kosztów na ogrzewanie daje szansę na szybkie zestawienie kosztów ogrzewania centralnego budynku z wielorakimi systemami i paliwami. Podstawą obliczeń jest wskaźnik popytu na energię użytkową podany w kilowatach na m2 na rok. Kalkulator przelicza również koszty ogrzewania ciepłej wody w zależności od liczby mieszkańców. Precyzja przeliczeń jest uzależniona od dokładności wskaźnika zapotrzebowania […]

Czytaj dalej