System samoczynnego usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

Już w trakcie robót wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie okrywy śniegowej z zadaszenia. Do tego celu służą kable grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozesłane między linami stalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był efektywny należy dopasować odpowiednie zagęszczenie przewodów. Należy dokonać stosownych przeliczeń wg. specyfikacji producenta z uwzględnieniem miejsca inwestycji. Kable grzewcze przymocowuje się za pośrednictwem uchwytów nadających dystans z PCV lub przyczepia taśmami aluminiowymi. Automatyczne włączenie systemu i systematyczne usuwanie pokrywy śnieżnej zapewnia sterowanie. Zainstalowany poza budynkiem czujnik temperatury oraz wilgoci przekazuje dane do regulatora, który we właściwym czasie uruchamia cały układ. Przed założeniem instalacji należy zweryfikować możliwe obciążenie instalacji elektrycznej i wymienić odpowiednie styczniki.