Już w trakcie robót wykończeniowych przy nowobudowanym domu korzystnie jest pomyśleć o metodzie gwarantującej usuwanie okrywy śniegowej z zadaszenia. Do tego celu służą kable grzewcze o właściwej wydajności i długości. Są one ułożone w korytach dachowych i rurach spustowych oraz rozesłane między linami stalowymi przy brzegu dachu. Aby cały układ był efektywny należy dopasować odpowiednie […]

Czytaj dalej