Zawory c.o.. W jakim miejscu je montujemy i jakie spełniają funkcje.

Zawory centralnego ogrzewania w układzie spełniają jedne z ważniejszych zadań. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają także udoskonalać i umożliwiać działanie osprzętu z centralnego ogrzewania. Ciężko jest je podzielić wyłącznie z uwagi na zadanie, bo zazwyczaj spełniają ich kilka. Zawory grzejnikowe zaledwie kilka lat temu stosowano tylko grzybkowe. Przy ich działaniu dało się manualnie regulować obiegiem c.w.u.. Dziś montuje się zawór sterujący temperaturą, powrotny i pozwalający opróżnić grzejnik z powietrza. Zawór sterujący temperatura grzejnika zbudowany jest z zaworku (wkładki termostatycznej) zawierającej element nastawczy i głowicy termostatycznej (element reagujący). W termostacie znajduje się element regulacyjny (gaz, ciecz czy parafina) powodujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworu. Instalacja zaworu powrotnego pozwala na demontaż grzejnika lub oczyszczenie jego bez obowiązku spuszczania wody z całego układu. Aktualnie normą stało się uposażenie każdego zbywanego grzejnika w ręcznie regulowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie sugeruje pełnią zadanie zabezpieczenia aparatów w układzie c.o. przed przewyższeniem dopuszczalnego ciśnienia. To jeden z ważniejszych przepustnic w instalacji centralnego ogrzewania. By prawidłowo funkcjonował muszą być spełnione poniżej wymienione wymogi:

– montaż wprost na źródle ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– kierunek strzałki z korpusu zaworku musi być spójne z kierunkiem krążenia substancji grzewczej

– nie instalujemy bez wyjątku armatury na odcinku spajającym zawór z układem c.o.

– średnica rur i zaworków powinny być jednakowe.

– nie rzadziej niż co rok dopinamy kontroli zaworu.

Do owej grupy należą także zawory zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu wymuszonego gwarantują prawidłowy tor obiegu cieczy.W instalacjach c.o. stosuje się także przepustnice mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w układach systemu c.o. oraz ciepłej wody. Zaworki kulowe zamykające montowane przed i za mechanizmem rodzaju pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyższym miejscu schematu grzejnego.Zróżnicowanie ról i rodzai zaworów sprawia, że nasze domowe układy grzejne funkcjonują pewnie i wydajnie.