Hermetyczne kontakty elektryczne Scame

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że na niezawodność i gwarancję funkcjonowania każdych bez wyjątku osprzętu elektrycznego będzie miało wpływ środowisko w którym będą pracować. Zapylenie, kurz, zawilgocenie oraz zalanie, to będą czynniki, które z jednej strony mogą wpłynąć na pracę lub wręcz powstrzymać działanie. Zanieczyszczenie w sposób mechaniczny, spowoduje zablokowanie elektrycznych styków a wilgoć korozję kolejnych elementów oraz arterii elektrycznych przewodów będących pod napięciem. Z drugiej strony gwarancję samego użytkowania i bezpośredniego otoczenia. Źródłem porażenia, być może zawilgocenie na podzespole, lub mechanicznie uszkodzone i odsłonięte składowe urządzenia przewodzące prąd. Dlatego tak istotne jest, byśmy dobierali elektryczny osprzęt pod kątem otoczenia w jakim będzie mu dane funkcjonować. Globalne wytyczne dotyczące poziomu ochrony przed wpływem czynników zewnętrznych, wskazują poziom szczelności jako IP czyli International Protection. To klasa zabezpieczenia zapewniony przez puszkę opisany w kolejnych cyfrach. Im większa każda cyfra, tym wyższa klasa hermetyczności a także wytrzymałości na czynniki otoczenia. Od zroszenia wodą aż do pełnego zamoczenia krótkotrwałego. Elektryczne gniazda Scame posiadają klasę hermetyczności IP66, co oznacza że są nie wrażliwe na pyły organiczne oraz pochodzenia przemysłowego a także zalanie wodą. Niewrażliwości na działania mechaniczne są określane czynnikiem parametrem IK a urządzenia funkcjonujące w strefach zagrożeń eksplozją atestem skrótem ATEX.