Pod koniec września 2015 roku wprowadzone zostało kolejne prawo Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu redukowania sumy energii traconej bezcelowo przez elektryczne AGD oraz układy grzejne. Wdrożenie wymienionej dyrektywy spowodowało znaczne modyfikacje na rynku w szczególności w handlu kotłów, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, […]

Czytaj dalej