Piece z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie można już kupić kotła z komorą otwartą lub zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku wprowadzone zostało kolejne prawo Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu redukowania sumy energii traconej bezcelowo przez elektryczne AGD oraz układy grzejne. Wdrożenie wymienionej dyrektywy spowodowało znaczne modyfikacje na rynku w szczególności w handlu kotłów, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli solarnych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP dopuszcza możliwość wytwarzania i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej jedynie sprzętów grzejnych, jakie spełniają wskazane normy efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych sprawność średnioroczna (liczona w określony sposób narzucony wskazaną regulacją) powinna być większa niż 86 %.Takowe wymagania wypełniają jedynie kotły z funkcją kondensacji, zatem oznacza to, że piece konwencjonalne praktycznie są wycofywane z obrotu.Piece z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, na rynku są jedynie takie, które weszły na rynek przed datą funkcjonowania unijnej dyrektywy. Ewenementem są tylko kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych.