Fotowoltaika – nadwyżka energii

Coraz więcej jest osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma poważny problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Faktemjest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument ma możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie dalej, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiste jest, że z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to koszt,który sporo wydłuża czas zwrotu z podjętej inwestycji o kolejne lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Głównym powodem nadwyżki wyprodukowanejenergii jest kupienie instalacji o za dużej mocy w porównaniu do potrzeb domu na energię.

Sprzyjają temu:
– brak kompetencji u sprzedawcy lub świadome oszukiwanie klienta – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo wykwalifikowanych instalatorów jest bardzo mało, mała konkurencja, a większe instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla instalatorów,

– nasze narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowoczesne urządzenia zużywają coraz mniejsze ilości energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia typu LED.