Przewody do betonu

Ujemna temperatura powietrza komplikuje prace związane z wylewkami zaprawy betonowej. Jest związane to z opóźnionymi przebiegami wiązania cementu. Skutkiem tego zaprawa może nie osiągnąć zakładanych cech, głównie trwałości. Istnieją odpowiednie zabezpieczenia przed takimi efektami. Przez odpowiednie zabezpieczenie przed stratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje redukcja negatywnych skutków działania niskich temperatur. Do podgrzewania betonu wykorzystuje się elektryczne kable grzewcze Elektra BET. Montuje się je w celu ochrony przed zamarzaniem nowej zaprawy betonowej oraz do skrócenia czasu wiązania betonu. Przewód wystarczy przyczepić do konstrukcji zbrojenia. W kolejnym etapie całość zalewa się zaprawą cementową a przewód przyłącza do prądu. Po stężeniu zaprawy wystarczy odciąć przewód. Kable Elektra BET wytwarzane są o mocy 40W/m. Gęstość ułożenia wybiera się z uwzględnieniem rodzaju deskowania oraz warstwy izolacji. Najczęściej wykorzystuje się 4-5 m przewodu na każdy metr kwadratowy konstrukcji. Wytwórca udostępnia specjalistyczną tablicę z wykazem doboru odpowiedniego kabla do panujących warunków. Kable do betonu dedykowane są do nieprzerwanej pracy przez czas 40 dni