Dofinansowanie do ekologicznych źródeł ogrzewanie domu

Ostatnia, mroźna pogoda oraz deficyt wiatru doprowadziły do zwiększenia stężenia skażenia atmosfery w paru dużych aglomeracjach miejskich kraju. Mieszkańcy bali się wybywać z domów. dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Osoby w podeszłym wieku nie chodziły na przechadzki. Domostwa pozostawiać można było zaopatrzonym w maski. Wówczas głośno było w całym kraju o zjawisku niskiej emisji spalin. Debatowano o metodach batalii z tym faktem. Zieloni dzwonili na alarm. Możliwe, że zbiegiem okoliczności, a możliwe, że w związku z ostatnimi czasy będącej sytuacji WFOŚ od dziewiątego 01 2017 roku uruchomił nowe dotacje na kupno i instalacje alternatywnych źródeł ogrzewania. Odnosi się to do kolektorów słonecznych, rozwiązań opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Oferta skierowana jest do konsumentów. możliwe jest otrzymać do 50% kosztów, ale nie więcej niż 5 000 zł na jednego beneficjenta w wypadku instalacji i zakupu kolektorów działających na energię słoneczną. W przypadku pomp ciepła dotacja wynosi do 40% lecz nie więcej niż 15 000 zł na pojedynczego beneficjenta. Natomiast przy instalacji fotowoltaicznej także 40% z tym, że nie przekraczającej 8 000 złotych na pojedynczego wnioskodawcę.W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość zwiększenia zapomogi do 100 % wydatków kwalifikowanych w postaci pożyczki.Powyższe zabiegi mają posłużyć ograniczeniu emisji brudu do atmosfery w dużych aglomeracjach.