Kipper – konstrukcja i podstawowe informacje

Materiał taki jak żwir, gruz, piach i inne nie są wykładane na paletach, w skrzynkach, ale transportowane wysypane luzem. Wykorzystuje się do tego celu skrzynie wywrotkowe z otwieranymi ściankami, bo taka metoda daje o wiele bardziej szybki i korzystniejszy rozładunek kilku ton, niż z użyciem szufli ;). Wywrotka jest dość specyficznym pojazdem ponieważ konstrukcja powinna pozwalać na poruszanie zamkniętej skrzyni ładunkowej w stosunku do pierwotnej ramy z kołami. Wskutek tego wywrotka winna mieć drugą ramę pomocniczą, przytwierdzoną prosto do owej skrzyni. Siłownik stawia pakę pozostając przytwierdzony właśnie między tamtymi ramami, a nie do samej podłogi ładunkowej. Kippry wyposażone są w hydrauliczny układ do opuszczania paki sterowany pneumatycznie. Układ zasilany jest pompą hydrauliczną napędzaną z reguły ze skrzyni biegów za pomocą przystawki odbioru mocy PTO. Instalacja elektryczna wywrotki ogranicza się do sygnalizacji świetlnej i pomocniczo akustycznej uruchomienia przystawki odbioru mocy i uchylenia skrzyni. W większości przypadków producent podwozia montuje dodatkową lampkę kontrolną na konsoli sterującej. Paka ładunkowa wywrotki ma burty, które uchylają się albo na osi dolnej, albo na osi wysokiej. W toku wyładunku paka się wywraca, a burta grawitacyjnie, będąc powieszona na osi górnej otwiera się po zwolnieniu dolnej blokady. Tym samym wymusza to użycie masywniejszych zawiasów górnych, by dały sobie radę z udźwignięciem większego obciążenia – kompletną burtę dźwigają tylko dwa przeguby, a na dolnej osi można dać więcej delikatniejszych.