Przewód samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzewcze samoregulujące się mają szeroki wachlarz stosowania. Można wykorzystywać je jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed marznięciem rurociągów, zaworów. Można montować je za pomocą taśmy przyklejając wiązki przewodu podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od potrzebnej mocy do zabezpieczenia elementu.
Rury i rurociągi można również ochronić przed zamarzaniem przez wpuszczenie przewodu grzewczego wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być stosowany w rurach będących już w użyciu i nie potrzebuje demontażu osłony cieplnej lub wykonania innych przepustów. Wskazany sposób montażu jest możliwy również w rurociągach znajdujących się pod ziemią.
Osobnym typem kabla grzejnego samoregulującego stosowanym do nadmienionego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Posiada on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz atest PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą pitną.
Przewód grzejny SelfTec DW przygotowywany jest w odcinkach na zamówienie do samodzielnego zarobienia. Przewód można ciąć na wymagane długości. Daje to pełną swobodę użytkowania. Jedną z kluczowych zalet przewodu jest
sposobność montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia izolacji.
Selftec DW może być wykorzystywany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.