System kominowy z tworzywa sztucznego – bez żartu

Dotychczas stosowane instalacje kominowe, wsparte na podzespołach wykonanych z ceramiki, znacząco oddziaływały na koszt systemu. Udawało im się szacować nawet 5-10 tys. zł. Aktualnie produkowane zasilane gazem piece kondensacyjne dają nam zmniejszyć koszty. Gazy spalinowe wytwarzane przez najnowocześniejsze piece uzyskują tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów opartych na rurach z tworzywa sztucznego. Strumień gazów spalinowych jest wspomagany poprzez wbudowany w kotle wentylator. Dzięki temu kocioł działa równomierni i nie potrzebujemy się niepokoić o ta zwany cug kominowy, jak to bywało w przypadku starych typów kotłów. Producenci kotłów oferują markowane swoim logiem zestawy do odprowadzania spalin. Produkowane są także tańsze produkty zamienne. Regularnie stosowanym podłączeniem jest system instalowany w wnętrzu komina. Takowy system pochłania koszty rzędu 1000-1500 zł. W przypadku instalacji w budynku wielorodzinnym wydatki wzrastają w powiązaniu z długością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW możemy znacznie obniżyć wydatki, usuwając gazy spalinowe poprzez ścianę. W tym wypadku kwoty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to nadaje się i do pawilonów produkcyjnych i wolno stojących magazynów. W owym wypadku nie ma ograniczeń parametrów mocy kotła. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec da się wykorzystać stary przewód kominowy i odprowadzić gazy spalinowe istniejącym wylotem, a powietrze do kotła może być dostarczone oddzielnym przewodem. Wówczas będzie to system rozłączny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy zmontujemy instalację wyprowadzającą spaliny z boku budynku, czy też w szachcie lub niezależny z dwóch rur. W wypadku pieca kondensacyjnego wydatek ten jest nieco niższy dzięki zamontowaniu komponentów z tworzywa sztucznego.