Głowica termostatyczne QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją zainstalować

Termostat jest urządzeniem nadzorującym pracę zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej dokładności i szybkości reakcji zależy wydajność centralnego ogrzewania. Jednym z najbardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie instalacji w termostat Danfoss quickSWITCH. W termostacie gaz jest elementem, który odpowiada na różnice ciepła zewnętrznego. Czynnik z gazu nagrzewa się i schładza prędzej niż ciecz stosowana w standardowych termostatach. Dzięki tej błyskawicznej szybkości reakcji możemy pomniejszyć zużycie energii o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym powinien być zamontowany przede wszystkim tam, gdzie istnieje dodatkowe miejsce powstawania ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie prócz podstawowego ogrzewania grzejnikowego są ponadplanowe elementy wytwarzające energię cieplną. Przykładem jest salon z kominkiem i ogrzewaniem opartym na grzejnikach. Dzieje się tak dlatego, że kominek w owym przypadku generuje ponadplanowe ciepło i nie ma wymogu, aby kaloryfer funkcjonował kompatybilnie z ustalonymi parametrami. Analogiczna okoliczność występuje w kuchni, gdy w czasie gotowania lub sporządzania wypieków wytwarza się ponadplanowe ciepło. W wypadku salonów kąpielowych, pomieszczenie dogrzewane jest po długiej kąpieli lub używaniu lokówko-suszarki. Krótsza reakcja głowicy gazowej QuickSWITCH pozwala na optymalne wykorzystanie dodatkowego miejsca generowania energii cieplnej. Daje możliwość również dopasować ciepło w pokoju do życzeń domowników. Głowica QuickSWITCH produkowana jest na stare i obecnie produkowane zawory Danfoss.Wytwarzana jest w wersji z kapilarą, dzięki czemu możemy ją zainstalować także w okolicznościach, gdy odbiór temperatury na kaloryferze jest utrudniony. Wersja z opaską wzmacniającą zaopatrzona jest w zabezpieczenie przed złodziejami i grzebaniem przy termostacie.