Siłowniki gazowe

W autach ciężarowych mechanizmem, który wspomaga podnoszenie tylnych drzwi są sprężyny gazowe typu pchającego. Po określonym czasie używania przyrząd ten ulega eksploatacji i powinno się go zamienić na nowy. Podstawowym parametrem charakteryzującym sprężynę gazową jest siła konieczna do jej zamknięcia określona w Newtonach. Ponadto opisuje się skok, czyli różnicę długości pomiędzy sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz przekrojem. Jeśli na mechanizmie podane są wszelkie parametry, dopasowanie nowego elementu nie sprawia problemu. Natomiast jeżeli producent nie podaje żadnych parametrów należy samodzielnie dokonać stosownych obliczeń. Na stronie internetowej dostępny jest arkusz kalkulacyjny do doboru sprężyny gazowej. Wystarczy znać wagę klapy oraz jej wymiary, liczbę sprężyn, odległość między miejscem mocowania do klapy a linią obrotu oraz siłę dodatkową potrzebną do zamykania lub podniesienia klapy. Można również skorzystać z oferowanych usług projektowych uwzględniających właściwy montaż sprężyny gazowej. Usługi te są płatne, jednakże przy kupnie towaru w sklepie ulegają częściowej refundacji. Do unikatowych rozwiązań projektowych usługi doboru mechanizmów są w 100% płatne. W przypadku montażu punkty mocowania siłownika gazowego muszą znajdować się w jednej linii. Zakończenia przymocowuje się do specjalnych podpór, które zapewniają odpowiednie luzy tak aby element tłoczący nie uległ naprężeniom w poprzek mechanizmu. Podczas montowania należy pamiętać o jej pozycji tłoczyskiem do dołu aby podczas funkcjonowania ulegała amortyzacji. Środek mechanizmu wypełniony jest sprężonym gazem oraz uszczelnieniem. Nie powinno się jej więc rozczłonkowywać. Jest to niebezpieczne i powoduje nieodwracalne uszkodzenie.