Jaką pompę ciepła kupić? Odcinek 1.

Jeśli rozważasz w swoim domu wykonanie ocieplania w podstawie opartej o pompę ciepła posiadasz w opcji dwa rodzaje: pompę gruntowa i pompę powietrzną. Zacznijmy od rodzaju jakim jestpompa dostarczająca ciepło gruntowa. Z uwagi na klimat, jest to jedna z bardziej wydajnych metod ocieplania w naszym obszarze. Odróżnia się pompy ciepła z kolektorem montowanym w gruncie pionowym lub poziomym. Kolektory ułożone poziomo są dosyć korzystne kwotowo, ale potrzebują do czterech razy więcej miejsca niż pionowe. Dla przykładu: budynki do sto pięćdziesiąt metrów kwadratowych potrzebują powierzchni gruntu około 300 metrów kwadratowych. Element umieszczony poziomo w postaci polietylenowych rurek rozkłada się na wysokości około 1,2-1,5 m w gruncie. Rozwiązaniem pośrednim jest zamontowanie wymiennika spiralnego dochodzącego do piętnaście metrów w dół gruntu. Najpopularniejsze są układy oparte na elemencie ziemnym umieszczonym pionowo. Warunkiem są tu odwierty dochodzące do stu m głębi (do tej wysokości poniżej poziom gruntu nie potrzeba nadzwyczajnych zezwoleń) w których montuje się równolegle ułożoną U rurkę zakończoną czujnikiem geotermalną. Zaletą zastosowania pompy dostarczającej ciepło z wymiennikiem instalowanym w gruncie jest to, że ma możliwość zaspakajać pełne zapotrzebowanie na wydajność grzewczą. Warunkiem jest oczywiście zastosowanie właściwiej zajmowanej powierzchni kolektora gruntowego.