Jak działa pompa cieplna?

Pompy ciepła to sprzęty, jakie umożliwiają wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów grzewczych. Ich instalacja jest dość kosztowna, lecz poniesione nakłady winny w niedalekiej przyszłości się zwrócić. Pompy ciepła są w kręgu najtańszych w użytkowaniu układów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną niskotemperaturową i geotermalną zgromadzoną w ziemi i ciekach wodnych (dolne źródło ciepła), a następnie przenosi energię cieplną o wysokiej temperaturze, podgrzanej nawet do 60 stopni Celsjusza do systemu co i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym chłodniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z jakiego jest odbierane ciepło, może być ziemia, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do jakiego ciepło jest transportowane, jest grzana przez pompę woda (nieczęsto powietrze), które krąży w instalacji grzewczej. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe detale: wymiennik do uzyskiwania energii cieplnej z otoczenia, sprężarka, wymiennik do przekazywania ciepła do układu a także zawór rozprężny. Poszczególne te detale tworzą hermetycznie odizolowany system, wypełniony substancją, która transportuje ciepło. Mieszanka ta to czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze wyparowywania. Dzięki tej właściwości może on zamienić się w parę nawet przy niskiej temperaturze otoczenia, np. w okresie zimowym. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody transportowane jest przez parownik do instalacji napełnionej wyjątkowym płynem, który zamienia się w gaz. Podgrzany gaz spręża sprężarka pompy, bardzo podwyższając jego temperaturę. W skraplaczu zachodzi oddanie ciepła wodzie, która wypełnia kaloryfery, a ochłodzony roztwór przepływa przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i pełen proces zaczyna się ponownie. Z przytoczonego opisu wynika, że pompa ciepła to najlepsze rozwiązanie, najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Wykazuje najniższe straty obsługi i przypuszczalnych konserwacji, w rozrachunku pominąć można nakłady na budowę układu kominowego albo przyłącza gazowego i rachunków stałych z tym związanych.