Kotły gazowe

Wraz z nadejściem września 2015 r. wdrożona została w życie Dyrektywa UE ErP. Zakłada ona wytwarzanie urządzeń wpływających na zużycie energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Założenia prawne objęły między innymi dziedzinę ogrzewania. Piece muszą spełniać określone warunki w zakresie efektywności energetycznej. W obecnym czasie wytwarzane i sprzedawane są głównie kotły z efektem kondensacji. Ideą ich działania jest odzysk energii ze spalin. Podłącza się je do specjalnego komina, w którym zachodzi proces kondensacji. Energia ze spalin wraca do układu grzewczego dzięki czemu skuteczność takich kotłów oceniania jest na ponad 100%. Ze sprzedaży wycofane zostały piece z zamkniętą komorą spalania o znacznie niższej sprawności. W dalszym ciągu w ofercie dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one tylko do domów z tradycyjnym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość modernizacji systemu kominowego. Producent do każdego kotła jest zobowiązany załączyć etykietę energetyczną oraz kartę produktową. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność wiadomości na nich zawartych.