Termostat i zawór

Zazwyczaj żaden użytkownik nie debatuje nad prawidłowym zastosowaniem pokrętła Danfoss. Przy doborze sugerujemy się głównie ceną i estetyką. Wszyscy wiedzą, że zadaniem termostatu jest kierowanie wyłącznikiem termostatycznym. W razie potrzeby odcina ona dopływ ciepłej wody albo ją odkręca powodując zwiększenie temperatury kaloryfera. Aby głowica termostatyczna prawidłowo chodziła niebagatelnym znacznikiem jest ułożenie termostatu równolegle do podestu. Aby odczyt nie był fałszywy, nie wolno zasłaniać termostatu. Gdy jest to niemożliwe i są czynniki które będą termostat zakrywać powinno się zastosować głowicę z kapilarą. Wysięgnik, to nic innego, jak czynnik kierujący termostatem zamocowany w miarogennym miejscu. Czynnikiem działającym na wariacje temperatur są, w zależności od rodzaju, woda lub gaz. Rozbieżność między głowiczkami występuje zaledwie w czasie działania. Głowica z czynnikiem gazowym reaguje 10 minut prędzej niż z czynnikiem wodnym. Istnieje także wersja głowicy termostatycznej sterowanej elektronicznie. Może być sterowana pojedynczo, na każdym z osobna grzejniku lub za pomocą centralny element kontrolujący. Sterownik może obsługiwać do 50 głowic termostatycznych w równym czasie. Przypasowując typ głowicy termostatycznej nie możemy nie uwzględnić najważniejszej kwestii a to znaczy jej kompatybilności z wkładką termostatyczną. Przecież to głowica termostatyczna ma sterować tym zaworem, więc konieczne jest by były ze sobą spójne.
Głowice termostatyczne, to obszerny wachlarz towaru. Występują śnieżno białe, chromowane, ciemne lub w wielu wariacjach barwnych. Na pewno każdy dopasuje dla własnego widzimisia stosowny rodzaj.