Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców gazowych i olejowych, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu określonych obowiązków w zakresie efektywności energetycznej urządzeń. Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy nadrzędne kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz […]

Czytaj dalej