Poziom odporności jest ważnym parametrem wybranej obudowysprzętu elektrycznego jak np.gniazda do instalacji elektrycznych. Składa się na niego zbiór opisów, których wartości wskazują na odporność skrzynek na różne czynniki z zewnątrz.Klasa wytrzymałości IP opisuje odporność skrzynki na wodę i zapylenie. Jest również skala IK, która opisuje odporność obudów na oddziaływanie czynników z zewnątrz. Wszelkie opisane czynniki […]

Czytaj dalej