Przewód grzewczy VCDR to elektryczny przewód przeznaczony do montażu na brzegu dachów, w rynnach i rurach spustowych. Użytkowany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach na dachu, jednocześnie przeciwdziałając uszkodzeniom instalacji, zbieraniu się śniegu i lodu, powstawaniu sopli i tworzeniu zacieków na frontach budynków. Kable grzewcze VCDR są wykonywane w gotowych odcinkach długości od […]

Czytaj dalej