Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych Bydgoszcz

Panele fotowoltaiczne zamontowane na domu z odpowiednim zapasem mocy dzięki umowie prosumenckiej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Poznania. Błędne podejście to złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Poprawne wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na potrzeby ogrzewania zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z lekkim naddatkiem. Uwzględniając sprawność kotła, można dość precyzyjnie wyznaczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego budynku sprawa jest łatwiejsza, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowolatikę przesyłana jest do sieci energetycznej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej należy tak zaprojektować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z dostawcą energii.