Fotowoltaika kim jest Prosument

Słowo Prosument to zbitka słów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do sieci.

Jeszcze niedawno fotowoltaiczne instalacje były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Barierą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale także zagwostką z magazynowaniem nadwyżki. Sam koszt zakupy i utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostawach energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazywanie nadwyżek energii do sieci z możliwością odebrania jej później. Bardzo ważne: energetyczna sieć nie potrafi magazynować energii. Nadwyżka energii przekazanej do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może zostać odebrana. Niestety jeśli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana konieczna jest wymiana liczników na te dwukierunkowe