Ogrzewanie rynien – typowe błędy

W trakcie miesięcy zimowych bardzo przydatna staje się instalacja układu odladzania powierzchni zadaszonej oraz rynien. Bardzo często zgromadzony śnieg stwarza zagrożenie uszkodzenia dachówki lub nagłego spadku na ludzi lub własności. System przeciwoblodzeniowy tworzy sieć kabli grzewczych zamocowanych na krawędziach dachu i umieszczonych w rynnach czy korytach. Podczas planowania bardzo istotne jest dopasowanie właściwej mocy przewodów grzewczych. Korzystając ze specjalnych wzorów i opierając się na średnich wskaźników pogody można precyzyjnie obliczyć gęstość ułożenia kabli tak, aby system był skuteczny. Bardzo istotne jest również podłączenie regulatora, który systematycznie podczas gromadzenia się opadu będzie eliminował warstwę śnieżną. załączenie instalacji gdy zalega już okrywa może być bardzo mozolne lub pogorszyć sytuację przeobrażając śnieg w lód. Funkcjonowanie sterownika polega na współdziałaniu czujnika temperatury i wilgotności więc jego zamontowanie umożliwi aktualne i regularne usuwanie śniegu.Przewody grzejne do rynien, by działały długotrwale muszą posiadać specjalną powłokę, która chroni je przed oddziaływaniem promieniowania UV. W przeciwnym razie kable ulegną pokruszeniu i instalacja przestanie funkcjonować.