Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Kaloryfery powietrzne najczęściej wykorzystuje się do ogrzewania dużych pomieszczeń. Jest to system rur ciepłej wody użytkowej zamknięty w obudowie. Wiatrak zapewnia cyrkulację ciepłego powietrza poza urządzenie. Bardzo często wykorzystuje się je do nagrzewania hal produkcyjnych, warsztatów, magazynów, obiektów handlowych czy biur. Przy wyborze grzejnika z nadmuchem powinno się wyliczyć moc niezbędną do ogrzania określonej kubatury. Najczęściej przyjmuje się zakres 15-30 Watt na metr sześcienny. Ponadto powinno się także uwzględnić oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu, temperaturę wody w piecu i prędkość wentylatora. Z uwzględnieniem komfortu pracy w biurach zakłada się niższą prędkość. Uśrednioną wartość prędkości w zakresie do 70 procent wartości mocy wentylatora akceptuje się dla magazynów. Najwyższa moc jest stosowana do szybkiego nagrzania wnętrza, gdy brak w nim ludzi. Podczas zakupu nagrzewnicy nie powinno sugerować się maksymalną mocą, ponieważ hałas i silny strumień podgrzanego powietrza może okazać się zbyt męczący. Istnieje możliwość zastosowania paru nagrzewnic, które będą pracować przy zmniejszonych prędkościach obrotowych wentylatora. W przypadku instalacji grzewczych z nagrzewnicami wodnymi producenci polecają podłączenie termostatu z programatorem tygodniowym i automatycznym sterownikiem prędkości rotacyjnej wentylatora. Dzięki temu można nagrzać halę tuż przed przybyciem pracowników.