Izolacja ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu ogrzewania podłogowego należy wziąć pod uwagę optymalną ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy budynek przed utratą ciepła do ziemi i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednakże standardowo stosuje się wartość przynajmniej 100mm dla podłogi na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wielkość przynajmniej 2,5 cm. Przez zastosowanie odpowiedniej warstwy chroniącej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do domu. Do ocieplenia podłogi stosuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu tworzą spienione kulki ściśnięte w blok, który w kolejnym etapie dzielony jest na mniejsze tafle. Jego powierzchnia zawiera pory, co powiększa jego nasiąkliwość. Lepszym rozwiązaniem są płyty XPS, które produkowane są o docelowych wymiarach. Płyty te mają jednorodną strukturę o gładkiej powierzchni. Ważną sprawą jest jakość styropianu, czyli ilość materiału zużyta na wyprodukowanie określonej paczki styropianu. Im większa waga tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania ogrzewania podłogowego nie stosuje się folii metalicznej ponieważ nie ma ona cieplnych cech izolacyjnych. Wykorzystuje się ją w celu zabezpieczenia paneli styropianowych przed wodą z wylewki betonowej oraz do wyznaczania punktów na rury ogrzewania podłogowego.