Sterowanie w grzejnikach kanałowych Verano – kaloryfer VKN5

Sterowanie kaloryfera montowanego w podłodze z nawiewem przeprowadza się w na styl automatyczny za pomocą regulatora pokojowego i napędu termicznego. Sterownik, dzięki sensorowi temperatury dokonuje odczytu ciepła i zachowuje jej poziom na żądanym pułapie. Precyzja regulacji jest możliwa tylko na jednoczesnym regulowaniu siłownikiem zaworu i napędem wentylatora. Dostosowując człony konieczne do regulowania grzejnikiem VKN5 trzeba dostosować konkretny typ zasilacza. Dobiera się go zgodnie z maksymalnym pobieranym prądem. Na zaworze termoregulacyjnym montujemy napęd cieplny o napięciu 24V. Sterownik pokojowy da się zaprogramować na indywidualne dni tygodnia, dzięki czemu znacznie da się obniżyć koszty ogrzewania. Podłączenie elektryczne wszystkich tych regulatorów mogą dokonywać osoby z właściwymi uprawnieniami elektrycznymi.