OZE jako baza domowych układów grzewczych

OZE to takie, jakich pożytkowanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, ponieważ odradzają się w stosunkowo szybkim tempie. To zasoby przyrody, jakie mimo nieprzerwalnego zużywania odbudowują się od nowa, ponieważ przebiegi ich wytwarzania trwają niedługo i wciąż są warunki, by zachodziły one w naturze.

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, deszcze, pływy i fale morskie, energię ziemi i biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najbardziej popularnym z grupy odnawialnych źródeł energii. jeszcze niedawno korzystanie z energii słońca było mało opłacalne, bo wartość założenia tej instalacji był bardzo wysoki. Dzięki upowszechnieniu układu dopłat korzystanie z energii słońca jest z dnia na dzień bardziej popularne. Instalacje grzejne oparte są o panele solarne wykorzystywane do podgrzewania wody i fotowoltaniczne wykorzystujące światło słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Najnowocześniejsze układy OZE mogą korzystać nie jedynie z maksymalnego nasłonecznienia, lecz również z promieniowania rozproszonego. Dzięki temu panele fotowoltaniczne wytwarzają energię słoneczną nawet w pochmurne dni i deszczowe. Wpływa to na większą opłacalność instalacji.

Na polskim rynku znaczną renomę zyskują również elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła. Polska ma bardzo korzystne warunki do wykorzystania energii wiatru oraz ciepłych wód podziemnych. Siła wiatru za pomocą turbin wiatrowych zamieniana jest w prąd i pożytkowana do zasilania budynków. Ciepło gruntu można wykorzystywać do wytworzenia energii użytkowej, czyli elektrycznej i cieplnej.

W przypadku instalacji grzejnych domowych do grzania pojedynczego budynku można wykorzystać energię geotermalną z pomocą pomp ciepła. Mogą być one stosowane do układów klimatyzacji i ogrzewania wnętrza.