Elfa Freestanding, czyli wymarzona zabudowa

Wspomniana w tytule cecha takiego rozwiązania marki elfaFreestanding pochodzi od angielskiego znaczenia swobodny. Zabudowę wolno stojącą wykorzystujemy gdy nie można zainstalować zabudowy na ścianie. Oraz chcemy zbudować swobodny element konstrukcyjny w pustej przestrzeni. Takie rozwiązanie to przykład posadowionego regału zaopatrzonego w składowe do przechowywania rozwiązania pod marką elfa. Rozmiar konstrukcji freestanding wyznaczają składowe instalacji nośnej regału w postaci podzespołu wzmacniającego. Taki będzie miał wskazane wymiary na szerokość i tak 60 lub 90 centymetrów. Z tych podzespołów, wykonuje się kolejne moduły. Moduł to odległość pomiędzy szynami pionowymi zapełniona poszczególnymi elementami regału. Zatem tworzona wolnostojaca szafa być może skonstruowana z modułów sześćdziesiąt lub dziewięćdziesiąt cm oraz wielokrotność każdego z owych rozmiarów. Na wysokość konstruowanego regału, jest też określona oraz wynika z wymiaru na długość pionowych szyn konstrukcyjnych. Szyny pionowe będą w sprzedaży w wymiarach sto trzy, 158 i dwieście dwanaście cm. Reasumując, taki regał mógłby mieć najkrótszą wielkość sześćdziesiąt cm lub dużo większą inaczej zwielokrotnienie owego wymiarowania. Jego wielkość wysokości będzie zaczynać się od jednego a kończyć się na dwa przecinek jeden m. Elementy które można w nim zainstalować, to dostępne z wieszanego stylu firmy elfa.