Pompa ciepła- w którym miejscy zlokalizować jednostkę umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w naszym kraju stają się bardzo lubiane. W modelach Split zbudowanych na sekcji zamontowanej na zewnątrz istotne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – przepisy wymagają by na skraju naszej nieruchomości nie przewyższać maksymalne 50dB(A) w dzień i 40dB(A) w nocy. Tymczasem pompy działają w przedziale 55-70dB(A). Wobec powyższego lokalizacja ich powinno być w odpowiedniej przerwie od granicy. Średnio wyniesie to około 8-13m. Problem, gdy umiejscowienie budynku wobec skraju działki uniemożliwia utrzymanie tej granicy.. Sekcja zewnętrzna pompy dostarczającej ciepło może oziębić przepływające przez urządzenie powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że ewentualny chodnik znajdujący się obok, może zostać pokryty lodem także i wiosną. Należy w takim wypadku zachować odstępstwo 3 m od jednostki zewnętrznej by uniknąć tego skutku. Powietrze wydostające się z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie flory w pobliżu wylotu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości ziemi lub uszkodzenia elewacji trzeba zorganizować poobtaczany krawężnikami podkład żwirowy. Poszukując stosownego miejsca dla naszej sekcji zewnętrznej trzeba jeszcze nie zapominać o wymogach wytwórcy co do dystansów wymaganych przez serwis. Sekcja musi być zlokalizowana co najmniej 40 cm od płaszczyzny gruntu. Dla zmniejszenia drgań należy zastosować podkładki wibroizolacyjne. W informacjach od producenta znajdziemy także dane o najmniejszych i największych długościach przewodów z składnikiem chłodzącym oraz amplitudę pomiędzy sekcją zlokalizowaną na zewnątrz a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszyściuchne wyżej wymienione czynniki trzeba wziąć pod uwagę planując umiejscowienie pompy.