Kable do osuszenia wylewki betonowej.

W wypadku złej aury, nawałów śniegu czy deszczu masa zadań budowlanych musi być wstrzymanych. Dotyczy to głównie zadań z wykorzystaniem betonu. Świeżo wylany beton w ekstremalnych okolicznościach istnieje prawdopodobieństwo że nie będzie mógł się zespolić. Rozwiązaniem w owej okoliczności są przewody marki Elektra. Przeznaczone są one do ochrony mieszanki betonowej i skracają czas dojrzewania betonu w okolicznościach nie sprzyjających. Graniczną temperaturą w jakiej przewody mogą funkcjonować jest -15 stopni. Kabel montuje się bezpośrednio na konstrukcji zbrojenia a kolejno wylewa na to beton. Po dokończeniu procesu osuszania odcina się końcówkę z wtyczką. Kable Elektra BET posiadają wysoką moc energetyczną . W zależności od rodzaju szalówki warunkuje się stosownej mocy cieplnej. Przy montażu na desce o grubości 12 milimetrów z izolacją pięćdziesiąt milimetrów wymaga się siedemdziesiąt pięć W/m2, wymagany dystans instalowanych kabli to pięćdziesiąt cm. Przy deskowaniu ze stali z izolacją wymóg stoW/m2 z odstępem trzydzieści osiem cm. Przy niezaizolowanej stali czy cienkiej desce 150 W/m2 z ułożeniem pomiędzy kablami dwadzieścia pięć centymetrów. A jeżeli szalunek jest ze stali nieizolowanej dwieście W/m2 i dwadzieścia centymetrów pomiędzy przewodami. Kabel przygotowany do nie długiej aktywności przez okres mniej więcej czterdzieści dni, co potwierdza wytwórca.