Dopłaty do kolektorów słonecznych.

Najbardziej proekologiczną energią jaką mogą pozyskać ludzie jest ta wywodząca się ze środowiska naturalnego. Dlatego, aby poprzeć tego typu inwestycje od pewnego czasu istnieją programy dofinansowania dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na unowocześnienie systemu lub instalację przyjaznego środowisku źródła ciepła. Znaczne zanieczyszczenie powietrza powodują kotły węglowe. W większych miastach o dużym zagęszczeniu tego typu instalacje mogą skutkować powstaniem w powietrzu warstwy smogu. Dlatego władzom miast bardzo zależy na ograniczaniu tego rodzaju zjawiska. Najczęściej stosowane są instalacje solarne.Montowanie ich w układzie grzewczym budynków bezpośrednio ogranicza zużycie paliwa opałowego poprzez obniżenie czasu pracy pieca. Obniża to emisję zanieczyszczeń do powietrza. Najbardziej popularną instalację solarną stanowi płyta kolektora lub ich zespół, umieszczony zazwyczaj na dachu domu. Absorber pobiera energię cieplną z promieni słonecznych i przenosi do wymiennika. Odtąd układem rur energia cieplna dociera do pojemnika z wodą podnosząc jej temperaturę. Podania o dofinansowanie do instalacji solarnych najczęściej składa się w urzędach poszczególnych miast. Wysokość dotacji uzależniona jest od typu inwestycji, powierzchni której dotyczy oraz od typu ogrzewania. Z reguły przekazywana jest w formie zapłaty za wykonaną i działającą instalację solarną. Nie wszystkie miasta otrzymują dofinansowanie. Bardzo często dotacje proponowane są w formie preferencyjnych kredytów w określonych bankach.