Kable grzewcze z termoregulacją

Doskonałym wykorzystaniem na co raz chłodniejsze noce zapobiegającym obladzaniu przewodów wodnych są kable FreezeTec. System zaopatrzony w te przewody będzie funkcjonował właściwie pod kilkoma warunkami.

Średnica przewodu wodnego, na którą będzie montowany przewód nie powinna przekraczać 50 mm. Powinna być zamontowana ochrona na rurę, minimalnie 1 cm granicznie 2 cm. Znaczące są także warunki w jakich będzie robiony montaż. Ciepłota ocieplanej rury nie powinna przekraczać 65 stopni, a najmniejsza temperatura otoczenia -25 stopni. Przewód FreezeTec jest zbudowany z kabla grzejnego z wbudowanym na jednym końcu termoregulatorem, którego skala załączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie odbywa się przy +10 stopniach. Element ogrzewający występuje o długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z przewodu grzejnego podłączony jest przewód zasilający o długości 1,5 m zwieńczony wtykiem.

Aby kable działały należycie należy wyliczyć, w korelacji od przekroju rury, założonej izolacji oraz od maksymalnych temperatur minusowych funkcjonujących w pomieszczeniu może wyniknąć, że jedna nitka przewodu nie jest wystarczająca. Producent przewodów grzewczych przygotował potrzebną na ten cel tabelkę. Po sprecyzowaniu zapotrzebowania na dane uwarunkowanie inicjujemy od ułożenia termostatu. Musi on być umiejscowiony w punkcie narażonym na najmniejszą temperaturę. Albowiem on będzie przesądzał o pracy całej instalacji. Gdy chcemy zamontować przewody grzewcze na rurociągi z PCV powinniśmy zamontować pod kablem grzejnym z warstwą klejącą taśmę aluminiową, który ochrania rurociąg przed ewentualnym przepaleniem. Następnie montujemy przewód grzewczy.

Jeśli z obliczeń określono zastosowanie jednej wiązki to montujemy ją u spodu rury pod kontem 45 stopni i przyklejamy taśmą montażową. Gdy z wyliczeń zostało określone zamontowanie z owinięciem montujemy tak aby kable nawzajem się nie dotykały. Tak zamontowaną instalację oklejamy na całej długości taśmą aluminiowa i ocieplamy otuliną. Tak ułożona instalacja pozwoli nam komfortowo przetrzymać całą zimę.