Mocowanie ładunku do naczepy

Układ podwójnej podłogi w ciężarówce pozwoli w sprytny sposób posiąść kolejny pułap na towar. W ten sposób daje się doładować na górze jeszcze nawet do dwunastu ton skrzyń. W przypadku załadunku tylko palet EURO zwiększa się dwukrotnie tą metodą ilość miejsc paletowych w TIRze. Podczas przejazdów niewymagających zdublowanego załadunku, części montażowe całego układu montuje wzdłuż auta z takimi samymi otworami, dźwigające belki poprzeczne.

Użyte rozwiązanie pomiędzy otworami pozwala w razie konieczności dowolnie wybierać położenie następnego poziomu niezależnie w kolejnym odstępie między leżącymi obok dwiema kłonicami.

Uzupełnieniem mogą być legary wzdłużne dodatkowe, które mają mniejszą obciążalność i nie służą do podtrzymywania kartonów, tylko do zablokowania elementów blokujących towar, czyli przegrody między burtami czy pasy unieruchamiające. Legary uzupełniające montuje się w uchwytach, w które w razie konieczności można wsunąć również pospolite deski (drewniane lub aluminiowe).